Metoda Weroniki Sherborne

Projektując zajęcia metodą Weroniki Sherborne, należy pamiętać, że mają one pomóc dziecku w poznaniu siebie, w zdobyciu zaufania, w poznaniu innych i nauczeniu się ufania im, a także w nauczeniu się aktywnego i twórczego życia. Korzyści płynące z tej metody: Daje pozytywne odczucia w kontakcie z innym człowiekiem, Wyzwala swobodę zachowań i naturalność, Daje okazję…