Przyprowadzanie i odbieranie dzieci od 1 września 2020

1.Rodzic 01.09. 2020 r. podpisuje oświadczenie o zdrowiu dziecka. 2. Personel przedszkola  odbiera dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych do przedszkola.                               Rodzice nie  wchodzą do budynku.  3. Jeżeli przy drzwiach wejściowych nie ma osoby pełniącej dyżur oznacza to, że ta osoba jest w tym czasie w szatni z dzieckiem.         Należy przy drzwiach…