Aktywność muzyczna wśród dzieci przedszkolnych

Ostatnio skupiliśmy się na radiu i korzyściach jakie płyną ze słuchania słuchowisk, itp. form audycji słuchanych w radioodbiornikach.
Tym razem skupimy się na muzyce, które stanowią element środowiska każdego małego dziecka.
W wieku dziecięcym ujawnia się wiele rozwojów aktywności dziecka, m.in. ujawniają się także zdolności muzyczne. Trzeba pamiętać, iż oddziaływania muzyczne wspomagają wszystkie sfery rozwoju dziecka.
„Etap przedszkolny jest pierwszym okresem w życiu dziecka, kiedy można zastosować szeroki i zróżnicowany wachlarz oddziaływań, niezwykle pozytywnych dla jego rozwoju muzycznego”.
Do znanych form aktywności muzycznej należą m.in.: zabawy ruchowe przy muzyce, śpiewanie, grę na instrumentach, tworzenie muzyki oraz jej słuchanie.
Zabawy ruchowe przy muzyce umożliwiają dzieciom zaspokojenie potrzeby ruchu (wspomagają rozwój sprawności fizycznej, kształcą naturalne czynności ruchowe, dostarczają bodźców, wyrabiają estetykę ruchów, itp.).
Trzeba jednak pamiętać, że tym, co czyni rodzaj aktywności muzycznej w przedszkolu jest rytm. E. J. Dalcroze jako pierwszy zwrócił uwagę na rolę rytmu w muzyce i jego znaczenie dla życia i wychowania. Zdaniem Dalcroze „rytm jest zasadniczy dla wykształcenia rozumienia znaczenia tempa i dynamiki w utworach muzycznych, wpływając jednocześnie na aktywizację uwagi i koncentrację dziecka”.
Nie możemy również zapomnieć o śpiewaniu, które stanowi przedłużenie mowy i jest najwcześniejszą formą kontaktu dziecka z muzyką. Jednak oprócz śpiewania, bardzo dużą rolę odgrywa również słuchanie muzyki, które jest dla maluchów wbrew pozorom bardzo trudne, gdyż nie potrafią utrzymać oni uwagi na samym słuchaniu… Ale częste słuchanie z dziećmi muzyki, daje pozytywne efekty ☺
Inną formą aktywności muzycznej jest gra na instrumentach i tworzenie muzyki. Proste instrumenty służą do improwizacji muzycznej i rytmicznej. Korzyści płynące z gry na instrumentach możemy znaleźć w koncepcji C. Orffa.

Pamiętajmy, że wiek przedszkolny jest okresem, w którym kształtują się przyzwyczajenia i nawyki. Możemy uczynić muzykę jako aktywność atrakcyjną i interesującą. Z własnego doświadczenia wiem, jak dzieci szybko mogą pokochać muzykę. Dzięki czemu można to zapewnić? Rytmika w przedszkolu, koncerty muzyczne, słuchanie muzyki klasycznej, taniec, śpiew, itd.

Źródło: Wychowanie w Przedszkolu, luty 2/2018 (34), s. 20.

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email