Najpiękniejsze miejsce świata – 5,6 latki

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 23.

Dzieci czytają z rodzicem (lub samodzielnie) nazwy miejscowości. Następnie rysują znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta lub wsi. Dzieci kolorują rysunki.

  1. Zabawa Domino ruchowe.

Dzieci siedzą w kole. Jedno z nich pokazuje dowolny ruch, np. klaśnięcie w dłonie. Drugie, siedzące obok, powtarza ruch i dodaje własny. W ten sposób każdy powtarza gesty, ruchy swojego poprzednika i uzupełnia je własnym.

  1. Zabawa Jestem Polakiem – rozwijająca zdolność improwizacji muzycznych.

Nagranie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata, odtwarzacz , bębenek.

W rytmie nagrania piosenki dzieci maszerują w określonym kierunku. Mocne uderzenie w bębenek i przerwa w muzyce oznaczają zatrzymanie się. Rodzic zwraca się do dzieci śpiewając: Jestem Polakiem, ponieważ…. Wskazane dziecko kończy zdanie śpiewając. Następnie wszystkie dzieci wspólnie je śpiewają. Podczas powtórzenia zabawy rodzic wskazuje inne dzieci. Inna wersja zabawy: Zdanie: Jestem Polakiem ponieważ…, można zastąpić innym zdaniem, np.: Mieszkam w…, Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ…

  1. Herb naszej miejscowości – wydzieranka z papieru kolorowego

Oglądanie herbu miejscowości, z której pochodzą dzieci. Wyjaśnianie znaczenia herbu.

Załącznik nr. 1.

  1. Zabawa ruchowa z elementem równowagi Góra – dół.

Rulon z gazety dla każdego dziecka. Dzieci stoją w rozsypce w wyznaczonej części ogrodu. Przed siebie wyciągają ręce trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło: Dół – dzieci wykonują przysiad i wytrzymują tak, aż do hasła: Góra, kiedy wracają do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzają kilka razy.

Opracowała : Joanna Łabęda

Źródło : Internet oraz Przewodnik metodyczny MAC Edukacja cz.5.

Załączniki:

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email