Przyprowadzanie i odbieranie dzieci od 1 września 2020

1.Rodzic 01.09. 2020 r. podpisuje oświadczenie o zdrowiu dziecka.

2. Personel przedszkola  odbiera dziecko od rodzica w drzwiach wejściowych do przedszkola.

                              Rodzice nie  wchodzą do budynku.

 3. Jeżeli przy drzwiach wejściowych nie ma osoby pełniącej dyżur oznacza to, że ta osoba jest w tym czasie w szatni z dzieckiem.    

    Należy przy drzwiach budynku zaczekać na dyżurującą panią.

 4. Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp  min. 2 m od innych dzieci i rodziców.

 5. Personel odbierający dziecko od rodzica dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego

 6. W przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, a temperatura jego ciała przekracza 37°C  personel ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola.

7. Pomoc nauczyciela, zaprowadza dziecko do szatni i stamtąd   do odpowiedniej sali.

8. Zabrania się przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu.

9. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji  domowej.

10. Po przyjściu wszystkich dzieci do placówki (ok. 8:05) drzwi zostaną zamknięte, w celu ograniczenia do  niezbędnego minimum przebywania osób trzecich w placówce.

 11. W celu odbioru dziecka należy zadzwonić dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. Osoba pełniąca dyżur  przyprowadzi dziecko do szatni i odprowadzi do oczekującego przy drzwiach rodzica.

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej  (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas przyprowadzania i odbierania dziecka, jak również w trakcie ewentualnego przebywania w budynku przedszkola.

13. Dzieci, które ukończyły 4 rok życia przyprowadzane są do przedszkola w maseczce. W maseczce także wychodzą z placówki do domu.

14. Jako formę kontaktu z rodzicami ustala się kontakt telefoniczny:  61 28 30 530

 15. Zobowiązuje się  rodziców do niezwłocznego odbierana telefonu z przedszkola.

16. Przyprowadza i odbiera dziecko tylko jeden rodzic/ opiekun.

17. Na placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci z wychowawcą. Prosimy, aby rodzice nie korzystali z dziećmi z placu zabaw.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.