Rozwój dziecka 6 – letniego

Rozwój społeczny i emocjonalny 

 • Podlega gwałtownym emocjom od entuzjazmu do agresji. Sześciolatkiem targają sprzeczne i gwałtowne emocje. Nawet błahostka może wywołać wielki wybuch złości.  
 • Chce być najlepszy, najszybszy, najsilniejszy, najmądrzejszy, itd. 
 • W dobrym nastroju jest entuzjastyczny i pomocny. 
 • Czasem oszukuje, by osiągnąć swój cel, bądź lepiej wypaść w oczach innych. 
 • Jest bardzo czuły na krytykę. 
 • Zdarza mu się kłamać. Ma problemy z przyznaniem się do winy.  
 • Odruchowo wypowiada „nie”, dyskutuje, kłóci się z rodzicami. 
 • Może mieć kłopot z współdziałaniem z rówieśnikami ze względu na potrzebę rywalizacji i zwyciężania. Ma dużą potrzebę rywalizacji i współzawodnictwa. 
 • Przyjaźni się głównie z osobami tej samej płci.  
 • Chce być najważniejszą osobą na świecie, zawsze w centrum zainteresowania. 
 • Buntuje się. Nie zgadza się na wykonywanie poleceń, próśb mamy czy wymagań. Czasami jego zachowanie może przypominać zachowanie dwulatka. 
 • Ma najlepszego przyjaciela, najczęściej tej samej płci. 
 • Pojawiają się nowe lęki. Dziecko boi się samotności, ciemności, duchów, burzy, itp. 
 • Chętnie nawiązują kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest bardzo wrażliwy na opinię pani w przedszkolu i innych dorosłych. 

Rozwój fizyczny i motoryczny 

 • Dziecko jest żywiołowe, pełne energii. 
 • Jest sprawny fizycznie. Dziecko jest już dość zręczne, jego ruchy stają się skoordynowane i harmonijne. 
 • Dziecko ma poczucie, że może wszystko, że nic go nie ogranicza, dlatego chętnie próbuje wielu nowych rzeczy, jest otwarte na nabywanie nowych umiejętności.  
 • Jego ruchy stają się płynne, dzięki czemu maluch może wykonać tzw. kombinację ruchową. 
 • Sześciolatek umie podrzucić i złapać piłkę, pokonywać przeszkody. 
 • Lubi zabawy ruchowe. 
 • Dobrze rysuje i maluje, może mieć trudności z pisaniem. 
 • Biega, skacze, wspina się, stoi na jednej nodze. 
 • Jeździ na 2 kołowym rowerze. 
 • Rysuje koło, kwadrat, prostokąt, romb. 
 • Jest samodzielny. Umie posługiwać się nożem i widelcem, zapina guziki, potrafi też zawiązać sznurowadła w butach. 
 • Prawidłowo trzyma ołówek, nożyczki, wykazuje dobrą koordynację ruchów rąk. 

Rozwój intelektualny 

 • Dobrze zapamiętuje wierszyki, piosenki. 
 • Używa ok. 4 tys. słów. 
 • Dziecko powinno realizować wszystkie głoski, wymowa powinna być prawidłowa.  
 • Poprawnie różnicuje pojedyncze głoski, rozpoznawać nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski, dobierać w pary obrazki rozpoczynające się lub kończące taką samą głoską. 
 • Umie łączyć w słowie głoski i sylaby w wyrazy (synteza). 
 • Umie poprawnie odwzorowywać układy geometryczne: szlaczki, wzory, układy geometryczne.  
 • Myślenie ma charakter konkretno – obrazowy. Myślenie abstrakcyjne (słowno – pojęciowe) zaczyna się dopiero kształtować. Podstawowe operacje myślowe to: analiza, synteza, porównywania, klasyfikowanie, abstrahowanie.  
 • Rozpoznaje i zapamiętuje dźwięki. 
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę. 
 • Dziecko potrafi tworzyć zdania złożone. 
 • Układa puzzle. 
 • Podejmuje samodzielnie decyzje.  
 • Rozumie pojęcie czasu, przestrzeni, koloru, liczb. 
 • Zna dni tygodnia, nazwy miesięcy, pory roku. 
 • Bawi się w zabawy z podziałem na role. 
 • Interesuje się przyrodą i jej zjawiskami, zaczyna interesować się życiem społecznym. Jest otwarte i ciekawe świata, dlatego dąży do jego poznawania. Nieustannie zadaje pytania. 
 • Swobodnie prowadzi rozmowy. Lubi rozmawiać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami.  
 • Dziecko powinno umieć współdziałać z rówieśnikami i przestrzegać określonych norm zachowania. 

Rola Rodziców dzieci idących do szkoły 

 • Kształtowanie prawidłowej wymowy, rozwoju słownictwa, częste rozmowy z dzieckiem, zapewnienie kontaktu z rówieśnikami; 
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez pobudzanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określone tematy; 
 • Wyrabianie umiejętności słuchania, koncentracji uwagi, spostrzegania (czytanie bajek); 
 • Dostarczenie jak największej ilości bodźców słuchowych; 
 • Dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka i sprawność manualną (jazda na rowerze, lepienie, rysowanie, wycinanie); 
 • Kształtowanie nawyku szanowania książek, przyborów szkolnych; 
 • Przygotowanie do samodzielności; 

Literatura: 

 1. W. Brejniak, Kocham i wychowuję, Warszawa 1993. 
 1. M. Przetacznikowa, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1961. 
 1. B. Wilgocka – Okoń, O dojrzałości szkolnej, Warszawa 1971. 

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email