Wiosna na wsi – Na Podwórku

  1. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia:

– Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała

– Zapomniał wół, jak cielęciem był

– Koń ma cztery nogi i tak się potyka

– Pasuje jak wół do karety

– Nie kupuj kota w worku.

Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie go ruchem według pomysłów dzieci.

  1. Zabawa ruchowa z elementem ortofonicznym – Głosy zwierząt.

Potrzebne będą : tamburyn, obrazki zwierząt.

Dzieci poruszają się po pokoju w rytmie tamburynu. Na przerwę w grze rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia, a dzieci naśladują jego głos, odpowiednio modelując swój głos. Zwierzęta dorosłe naśladują grubym głosem, a młode – cienkim.

  1. Zabawy przy piosence ,, Na podwórku ”
  1. Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Zagadki.

Dzieci zajmują miejsca na okręgu, w siadzie skrzyżnym. Słuchają zagadek Bożeny Formy, które recytuje rodzic :

Lubi głośno gdakać,

Kiedy zniesie jajko.

Każdy wie, że jest stałą,

Mieszkanką kurnika. ( KURA )

Zakręcony ogonek,

Śmieszny ryjek ma,

Chrum chrum głośno woła,

Kto jedzenie da ? ( ŚWINKA )

Na przykład łaciate,

W oborze mieszkają,

Pasą się na łąkach,

Zdrowe mleko dają. ( KROWY )

Nie pieje, nie gdacze,

Tylko głośno kwacze,

Po stawie pływa,

Jak się nazywa ? ( KACZKA )

Grzebień ma na głowie,

Swoim głośnym pianiem,

Wszystkich wczesnym rankiem,

Budzi na śniadanie ? ( KOGUT )

  1. Zabawa ruchowa – Kurki i kogut.

Dzieci są kurkami. Spacerują po wyznaczonym miejscu ogrodu, pokoju, naśladując zbieranie ziarenek. Wybrane dziecko – kogut – chodzi między nimi, co pewien czas głośno pieje: Kukuryku! i macha rękami (skrzydłami). Kurki wołają: – Ko, ko, ko… Jak najszybciej przybiegają do koguta. Kiedy kogut zaczyna spacerować, kurki rozchodzą się w różnych kierunkach. Przy powtórzeniach zabawy następuje zmiana dziecka pełniącego rolę koguta.

  1. Kolorowanie obrazka ,, Kura i kurczęta ”

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email