Dziś przedstawiamy rozwój 4-latka, oczywiście najważniejsze rzeczy, które dziecko potrafi…

Jako 4-latek:

 • Zaczynam kontrolować swoje emocje,
 • Inicjuję dialog z rówieśnikami i dorosłymi,
 • Rozumiem i respektuję zasady społeczne,
 • Potrafię uczestniczyć w grach z regułami,
 • Znam zwroty grzecznościowe,
 • Znam pory roku,
 • Znam podstawowe zjawiska atmosferyczne,
 • Znam i nazywam części ciała człowieka,
 • Samodzielnie korzystam z toalety,
 • Samodzielnie myję ręce i zęby,
 • Rysuję po śladzie,
 • Podejmuję próby cięcia papieru nożyczkami,
 • Sprawnie kopię i rzucam piłkę,
 • Wchodzę i schodzę po schodach krokiem naprzemiennym,
 • Zadaję bardzo dużo pytań (np. Dlaczego? Po co?),
 • Buduję coraz dłuższe zdania,
 • Mówię płynnie,
 • Często trudne głoski (sz, ż, cz, dż, r) zamieniam na prostsze,
 • Używam zaimków nazywających relacje przestrzenne,
 • Wyrażam relacje czasowe oraz przyczynowe.