Konsultacje dla Rodziców

W okresie pandemii konsultacje odbywają się telefonicznie po uprzednim ustaleniu terminu i przez dziennik elektroniczny. Spotkanie w wyjątkowych sytuacjach tylko po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą.