s. Rozalia Cykulska – dyrektor
Ewa Adamczewska – wice dyrektor

Nauczyciele:

mgr Arleta Drzewiecka
mgr Jagoda Lubiejewska
mgr Izabela Jendrzejewska – Kościelniak
mgr Anna Woźna
mgr Lilla Kuczkowska
mgr Magdalena Michalak-Frąckowiak – logopeda
mgr Joanna Łabęda
mgr Katarzyna Karman
mgr Katarzyna Adamarek – psycholog
mgr Waldemar Zawada – rytmika

Pomoce nauczyciela:

Alina Roszak
Beata Burzyńska
Beata Łabęda
Marta Wiśniewska
Marta Mieloszyńska
Kinga Skrzypczak
Anna Bartkowiak

Pracownicy obsługi:

Wioleta Bartkowiak – intendent
Elżbieta Stachowiak – kucharka
Małgorzata Zuwała – pomoc kuchenna