Dziś zajmiemy się rozwojem 6-latka…  

Dziecko 6-letnie: 

 • Pisze swoje imię i nazwisko, 
 • Posiada poczucie tożsamości płciowej, 
 • Opisuję zdarzenia w kolejności, 
 • Odróżnia rzeczywistość od fantazji, 
 • Nazywa emocje i uczucia swoje oraz innych osób, 
 • Współdziała z innymi podczas zabawy, 
 • Gra w gry planszowe, 
 • Koloruje mieszcząc się w konturze, 
 • Prawidłowo trzyma przybory piśmiennicze, 
 • Prawidłowo posługuje się nożem i widelcem, 
 • Dba o swoje rzeczy i utrzymuje je w porządku, 
 • Potrafi pościelić swoje łóżko, 
 • Rysuje postacie z wszystkimi częściami ciała, 
 • Powtarza krótkie wierszyki, 
 • Wymienia nazwy dni tygodnia, miesięcy w odpowiedniej kolejności, 
 • Mówi wyraźnie, wymawiając wszystkie głoski języka polskiego, 
 • Buduje poprawie zdania złożone,  
 • Odpowiada na złożone pytania, 
 • Opowiada bajki, opisuje ilustracje, 
 • Rozumie morał dłuższego opowiadania, 
 • Uwzględnia czynniki społeczne podczas budowania zdań.

To niektóre rzeczy, które powinien umieć 6-latek.  

Już niedługo otrzymają Państwo wstępna informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i przekonają się, co potrafi ich dziecko, a co wymaga ćwiczeń 🙂