Zarządzenie Nr 1 /2019 Dyrektora Publicznego Przedszkola Niezapominajka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Śremie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: Wprowadzenia procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Publicznym Przedszkolu Niezapominajka prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Śremie.

 1. Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzonych zajęć przez nauczyciela Publicznego Przedszkola Niezapominajka w Śremie
 2. Procedura postępowania z dzieckiem sprawującym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję w Publicznym Przedszkolu
  Niezapominajka w Śremie
 3. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren Publicznego
  Przedszkola Niezapominajka w Śremie
 4. Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w Publicznym Przedszkolu Niezapominajka w Śremie
 5. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankowi Publicznego Przedszkola
  Niezapominajka w Śremie
 6. Procedura postępowania nauczyciela Publicznego Przedszkola w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka , wobec którego
  jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne.
 7. Procedura antyterrorystyczna w Publicznym Przedszkolu Niezapominajka w Śremie.
 8. Procedura w przypadku skażenia chemicznego w Publicznym Przedszkolu Niezapominajka w Śremie
 9. Procedura w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Publicznym Przedszkolu Niezapominajka w Śremie